Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21097
Title: Anarchie Gombrowicza. Gombrowicz na niewiele się przydał...
Authors: Olejniczak, Józef
Keywords: anarchia; bunt; młodość; dojrzałość; podmiot
Issue Date: 2021
Citation: "Rana. Literatura - Doświadczenie - Tożsamość" Nr 1 (2021), s. 1-19
Abstract: Esej jest impresją krążącą wokół problematyki buntu i anarchii obecnej w dziele Witolda Gombrowicza od debiutu po ostatnie utwory. Problematyka związana jest z centralnymi w tej twórczości opozycjami dojrzałość – niedojrzałość i wyższość – niższość. W wywodzie autor nie pretenduje do rozstrzygania i stawiania arbitralnych tez, przyjmuje raczej pozycję związaną z gatunkiem eseju literackiego – wątpliwości i próby. To pozwala także na podjęcie próby odczytywania fragmentów utworów autora Ferdydurke przez pryzmat współczesności i hipotezę, iż „nauki” Gombrowicza nie zostały w Polsce społecznie przepracowane, co zawdzięczać należy także politycznym i ideologicznym manipulacjom.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21097
DOI: 10.31261/Rana.2021.3.08
ISSN: 2719‑5767
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olejniczak_Anarchie_Gombrowicza_Gombrowicz_na_niewiele_sie_przydal.pdf689,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons