Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21232
Title: Azja z zupełnie nowej perspektywy [recenzja książki „Spojrzenie na Azję”]
Other Titles: Asia from a completely new perspective [book review Spojrzenie na Azję]
Азия с совершенно новой точки зрения [рецензия книги Spojrzenie na Azję]
Authors: Piwowarska, Sara
Keywords: Marszałek-Kawa; Spojrzenia na Azję; Chałubińska-Jentkiewicz
Issue Date: 2020
Citation: "Nowa Polityka Wschodnia" (2020), nr 1, s. 196-200
Abstract: Recenzja książki: Marszałek-Kawa, J., Chałubińska-Jentkiewicz, K. (red.). (2018). "Spojrzenia na Azję". Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21232
DOI: 10.15804/npw20202412
ISSN: 2084-3291
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piwowarska_azja_z_zupelnie_nowej_perspektywy.pdf401,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons