Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21327
Title: Sprawozdanie z Wiosennych Dni Biblijnych "Od Melchizedeka do Jezusa - Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie" : (Lublin, 24-25 marca 2010)
Authors: Urbanek, Beata
Keywords: konferencja naukowa; Biblia; kapłaństwo
Issue Date: 2010
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 43, z. 2 (2010), s. 483-487
Abstract: Od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 trwał w Kościele powszechnym Rok Kapłański, ogłoszony przez papieża Benedykta XVI. Tematem owego Roku były słowa: „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”. Jednym z elementów przeżywania tego czasu były sympozja dotyczące tematyki kapłaństwa. Podjęli ją także lubelscy bibliści w ramach dorocznej konferencji. Wiosenne Dni Biblijne 2010 odbywały się w auli Stefana kard. Wyszyńskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W środę 24 marca o godz. 9.00 zebrane osoby powitał dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL i jednocześnie przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk. Określił on sympozjum jako czas bycia razem profesorów i studentów w imię głębszego poznawania prawdy; prawdy, jaką jest Jezus Chrystus, Arcykapłan nowego przymierza. Sympozjum to dedykowane zostało dwóm profesorom IN B: ks. prof. dr. hab. Antoniemu Paciorkowi i ks. prof. dr. hab. Antoniemu Troninie z okazji 65. rocznicy urodzin. Jubilatom wręczono kwiaty. Już na wstępie tych Dni Biblijnych ks. Witczyk zapowiedział Międzynarodową Konferencję Biblijną (21–22 października 2010). Jej tematem będzie „Biblia a moralność”, a szczególnymi gośćmi ks. kard. William Levada, Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, i prof. Klemens Stock z Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21327
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urbanek_Sprawozdanie_z_Wosennych_Dni.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons