Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21329
Title: Kanony Ojców Greckich (tekst grecki i polski), Atanazego i Hipolita (tekst arabski i polski) - recenzja
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: recenzja; orientalne prawo kościelne; historia Kościoła
Issue Date: 2010
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 43, z. 2 (2010), s. 450-451
Abstract: Recenzja: Synody i Kolekcje Praw. Tom III. Kanony Ojców greckich (tekst grecki i polski), Atanazego i Hipolita (tekst arabski i polski), przekład: stanisław kalinkowski (tekst grecki), Janusz szymańczyk (tekst arabski), Marta Mucha (konsultacja tekstu arabskiego), Wydawnictwo WaM, kraków 2009, 496 s. (Źródła Myśli teologicznej 49)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21329
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Kanony_Ojcow_Greckich.pdf778,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons