Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21405
Title: Starość, nie zawsze radość : wykluczenie społeczne seniorów jako wyzwanie dla społeczeństw w Polsce i na Zachodzie
Authors: Michalska, Magdalena
Keywords: kategoryzacja starości; wykluczenie społeczne starszego pokolenia
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Citation: K. Wódz, D. Nowalska-Kapuścik, G. Libora (red.), „Peryferie społeczne w teorii i badaniach empirycznych” (S. 113-124). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Pomimo faktu, iż pojęcia starości i procesu starzenia się są trudne do jednoznacznego zdefiniowania, są to zjawiska warte dogłębnej analizy ze względu na rosnącą rolę, jaką odgrywają w społeczeństwach rozwiniętych, w tym również w Polsce. Jak podkreśla Zych, można rozpatrywać je w aspekcie jednostkowym (jako zjawisko biologiczne składające się na cykl życia ludzkiego) oraz w aspekcie dotyczącym zbiorowości tych jednostek (tj. społeczeństwa danego regionu, kraju czy części świata). Oba te aspekty są istotne przy rozpatrywaniu innego procesu, którego jesteśmy obecnie świadkami, a mianowicie wykluczenia starszego pokolenia odbywającego się w różnych sferach życia. Uświadomienie sobie powagi tego zjawiska jest z pewnością pierwszym krokiem do przeciwdziałania mu na skalę nie tylko lokalną, ale też o szerszym zasięgu [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21405
ISBN: 978-83-8012-586-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michalska_Starosc_nie_zawsze_radosc.pdf631,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons