Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21674
Title: Curriculum vitae Janusza Mariańskiego
Authors: Świątkiewicz, Wojciech
Keywords: Janusz Mariański; doctor honoris causa Universitatis Silesiensis
Issue Date: 2019
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. Świątkiewicz (red.), "Janusz Mariański : doctor honoris causa Universitatis Silesiensis " (S. 129-132). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Janusz Mariański, ur. 6 września 1940 roku w Borowie (woj. mazowieckie); studia filozoficzno-teologiczne w latach 1958–1964 w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku; studia z zakresu nauk społecznych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL w latach 1965–1970; doktorat – 1972 rok, habilitacja – 1979 rok, tytuł profesora – 1989 rok, stanowisko profesora zwyczajnego – 1992 rok; w latach 1984–2012 kierownik Katedry Socjologii Moralności KUL; od 2012 roku emerytowany profesor socjologii religii i socjologii moralności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie; w latach 1993–1996 członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego; członek Komitetu Socjologii PAN w latach 1996–2019; członek Rady Fundacji CBOS (trzy kadencje od 1997 r.); członek Zespołu ds. Nagród w latach 2016–2018; w latach 2011–2014 członek Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akademickich przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego; współpracownik Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w Warszawie; promotor ponad 300 prac licencjackich i magisterskich oraz 57 prac doktorskich (...).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21674
ISBN: 978-83-226-3843-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swiatkiewicz_Curriculum_vitae_Janusza_Marianskiego.pdf415,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons