Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21691
Title: Międzynarodowa konferencja "Przyszłość badań naukowych w świetle prawa autorskiego, kodeksów etycznych naukowców oraz kryteriów ocen jakości badań" (Katowice, 31 stycznia - 1 lutego 2020 r.)
Authors: Łakomy-Chłosta, Agnieszka
Gołda, Agnieszka
Keywords: sprawozdanie; nauka; etyka w nauce
Issue Date: 2020
Citation: "Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media" (Nr 2 (2020), s. 1-7)
Abstract: Na przełomie stycznia i lutego 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dzięki Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz pomocy Fundacji Facultas Iuridica i Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, odbyła się dwudniowa, międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Przyszłość badań naukowych w świetle prawa autorskiego, kodeksów etycznych naukowców oraz kryteriów ocen jakości badań”. Czas i miejsce tego spotkania były nieprzypadkowe. Podczas obrad spotkały się środowiska prawników i naukowców reprezentujących bardzo różnorodne dyscypliny naukowe po to, by zaczerpnąć informacji, wymienić się doświadczeniami i dyskutować na temat nowych zasad uprawiania badań teoretycznych i praktycznych w zmieniającej się infrastrukturze ustawodawczej, z uwzględnieniem rosnących oczekiwań społecznych. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21691
DOI: 10.31261/NB.2020.37.11
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lakomy_Chlosta_Miedzynarodowa_konferencja_Przyszlosc_badan_naukowych_w_swietle_prawa_autorskiego.pdf404,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons