Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2176
Tytuł: Zastosowanie programu ART w pracy z dziećmi i młodzieżą agresywną
Autor: Godawa, Joanna
Niemiec, Anna
Słowa kluczowe: aggression; violence; Aggression Replacement Training
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. 1, s. 55-71
Abstrakt: Aggressive behavior by children and adolescents continues to be a serious and increasing problem in our schools, on the streets, and in our communities Aggression Replacement Training (ART) is a multimodal psychoeducational intervention designed to alter the behavior of chronically aggressive adolescents and young children.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2176
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Godawa_Zastosowanie_programu_ART.pdf434,12 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons