Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2178
Tytuł: Wykorzystanie zooterapii w terapii pedagogicznej na przykładzie terapii z udziałem psa
Autor: Kurzeja, Anna
Godawa, Joanna
Słowa kluczowe: Animal Therapy; dogotherapy; therapist
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. 1, s. 85-96
Abstrakt: Animal Therapy is a wonderful mode of bringing pets and people together for healthy interaction. Animal therapy consists of taking docile and trained animals to hospices, medical centers, children s hospitals, retirement centers, and even homebound patients to encourage memories and social interaction.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2178
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kurzeja_Wykorzystanie_zooterapii_w_terapii_pedagogicznej.pdf399,7 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons