Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2179
Tytuł: Konferencja jako metoda wspierająca osiąganie niezależności oraz forma wyrażania oczekiwań przez młodzeż nepełnosprawną intelektualnie
Autor: Dziuba, Dariusz
Słowa kluczowe: conference; independence; expectation; youth and adults; intellectual disability
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. 1, s. 109-114
Abstrakt: The article deals with the problem of including the wishes and expectation of intellectually disabled people in the programs supporting their independence achievement. An observation and analysis of documents was used to present the outcomes of three conferences conducted in the workshops and group homes for youth and adults with intellectual disability. The article concludes that a conference is a useful and efficient form of independence training for youth and adults. It gives also an opportunity to exchange information among professionals, parents, disable people and observers. The author discussed issues regarding the need of educational and rehabilitation process improvement.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2179
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dziuba_Konferencja_jako_metoda_wspierajaca_osiaganie_niezaleznosci.pdf411,62 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons