Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22001
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBuszman, Krystyna-
dc.contributor.authorPrzybyła-Basista, Hanna-
dc.date.accessioned2021-11-29T09:40:16Z-
dc.date.available2021-11-29T09:40:16Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citation"Polskie Forum Psychologiczne" T. 22, Nr 4 (2017), s. 581-599pl_PL
dc.identifier.issn2449-6871-
dc.identifier.issn1642-1043-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/22001-
dc.description.abstractWielowymiarowa Skala Spostrzeganego Wsparcia Społecznego (The Multidimensional Scale of Perceived Social Support – MSPSS) została stworzona przez Zimeta i współpracowników (1988) jako samoopisowe narzędzie do oceny spostrzeganego wsparcia społecznego i jest powszechnie wykorzystywane w wielu krajach. Celem prezentowanych badań było opracowanie polskiej adaptacji narzędzia i określenie jego właściwości psychometrycznych. Badana grupa liczyła 1322 osoby. Analizy statystyczne potwierdziły satysfakcjonujące właściwości psychometryczne polskiej adaptacji MSPSS. Ogólnie jej podstawowa struktura zbliżona jest do wersji oryginalnej – eksploracyjna i konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziły trójczynnikową strukturę (Rodzina, Przyjaciele, Osoba znacząca). Eksploracyjna analiza czynnikowa ukazała, że trójczynnikowe rozwiązanie wyjaśnia 78,80% wariancji. Konfirmacyjna analiza czynnikowa wykazała akceptowalne dopasowanie modelu. Otrzymane rezultaty pokazują, że polska adaptacja Wielowymiarowej Skali Spostrzeganego Wsparcia Społecznego jest rzetelnym oraz ważnym narzędziem, i może być rekomendowana do użytku przez badaczy w Polsce.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectwsparcie społecznepl_PL
dc.subjectpomiarpl_PL
dc.subjectMSPSSpl_PL
dc.subjectanalizy czynnikowepl_PL
dc.subjectpolska adaptacjapl_PL
dc.titlePolska adaptacja Wielowymiarowej Skali Spostrzeganego Wsparcia Społecznegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.identifier.doi10.14656/PFP20170404-
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buszman_Polska_adaptacja_Wielowymiarowej_Skali_Spostrzeganego_Wsparcia_Spolecznego.pdf506,79 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons