Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22271
Title: Ostatni taki "Judosz" : uwagi o konstruowaniu i dekonstruowaniu dziedzictwa kulturowego w kontekście tożsamości mieszkańców Skoczowa
Authors: Czerwińska, Kinga
Keywords: dziedzictwo kulturowe; tożsamość; tradycja wynaleziona; performatywność dziedzictwa
Issue Date: 2021
Citation: "Journal of Urban Ethnology" T. 19 (2021), s. 51-69
Abstract: Jednym z głównych czynników kształtujących profil kultury lokalnej jest ugruntowany w ciągu wielu pokoleń, wartościujący stosunek do własnego dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo, a co za tym idzie – definiowanie przeszłości, daje płaszczyznę poszukiwania wspólnej tożsamości społecznej i kulturowej, która w rezultacie staje się platformą aktywności opartej na więziach społecznych. Ich manifestowanie wyraża współczynnik integracji wspólnoty lokalnej. Interesującym zwrotem jest sytuacja, w której wartość dziedzictwa kulturowego zostaje podważona albo przez członków wspólnoty, albo przez bodźce z zewnętrz. Mechanizmy obronne mają różny charakter, a konsekwencje mogą zdestabilizować wspólnotowość społeczności lub, przeciwnie, mogą ją wzmocnić. Tezy teoretyczne artykułu oparte są na badaniach empirycznych nad pochodem z Judoszem, który stanowi jeden z wyznaczników tożsamościowych mieszkańców Skoczowa. Zakończona fiaskiem próba wpisania zwyczaju na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO wywołała konsternację wśród inicjatorów wpisu, a w konsekwencji refleksję nad żywotnością tej praktyki i próbę jej dekonstruowania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22271
DOI: 10.23858/JUE19.2021.004
ISSN: 1429-0618
2719-6526
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czerwinska_Ostatni_taki_Judosz_uwagi_o_konstruowaniu_i_dekonstruowaniu_dziedzictwa_kulturowego.pdf431,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons