Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22311
Title: Sofiologia św. Grzegorza z Nyssy - recenzja
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Stanisław Strękowski; Sofiologia; św. Grzegorz; recenzja
Issue Date: 2009
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 42, z. 1 (2009), s. 244-248
Abstract: Recenzja: Stanisław Strękowski, Sofiologia św. Grzegorz z Nyssy. Elementy teologii trynitarnej i antropologii w Homiliach do Pieśni nad Pieśniami, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, 396 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22311
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Sofiologia_sw_Grzegorza.pdf770,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons