Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22352
Title: Św. Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses - recenzja
Authors: Piwowarczyk, Przemysław
Keywords: Św. Ireneusz; historia antyku; recenzja; kultura antyku
Issue Date: 2018
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 51, z. 2 (2018), s. 467-471
Abstract: Recenzja: Św. Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses, tłum. Jarosław Brylowski, Pelplin: Bernardinum 2018, s. 558, ISBN 978-83-8127-144-8
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22352
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piwowarczyk_Sw_Ireneusz.pdf938,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons