Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22816
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBajor, Agnieszka-
dc.date.accessioned2022-03-15T08:50:22Z-
dc.date.available2022-03-15T08:50:22Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citation"Przegląd Biblioteczny", 2009, z. 3, s. 396-401pl_PL
dc.identifier.issn0033-202X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/22816-
dc.description.abstractProblematyka książek i bibliotek kościelnych i klasztornych podejmowana jest w ostatnich latach coraz częściej zarówno na łamach fachowych czasopism naukowych, jak regionalnych, w wydawnictwach zbiorowych, materiałach konferencyjnych czy też w postaci samodzielnych opracowań monograficznych. I tak w bazie Polska Bibliografia Bibliologiczna (1995-) (http://mak.bn.org.pl/cgi- bin/makwww.exe?BM= 12) wpisując hasło przedmiotowe „biblioteki kościelne” (obejmujące zarówno księgozbiory kolegiackie, seminaryjne, naukowe zbiory bibliotek funkcjonujących przy uczelniach o profilu teologicznym, parafialne, księżowskie, jak i częściowo klasztorne, jeśli miały one np. związki z księgozbiorami kościelnymi) można uzyskać 409 odpowiedzi, dzięki użyciu hasła „biblioteki klasztorne” wyświetla się natomiast 308 rekordów (stan na dzień 01.06. 2009 r.). Są to prace katalogowe i bibliograficzne, ponadto studia monograficzne poświęcone dziejom bibliotek i ich roli w społeczeństwie w poszczególnych okresach historycznych, publikacje omawiające zabytkowe zbiory biblioteczne, często także ich właścicieli, ale też np. podejmujące współczesne zagadnienia związane ze stosowaniem języków informacyjno-wyszukiwawczych czy nowoczesnych technik komputerowych wykorzystywanych przede wszystkim w katalogach bibliotecznych [...]. Recenzja książki: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce : historia i współczesność / red. Henryk Olszar, Bogumiła Warząchowska. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2009.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbiblioteki kościelnepl_PL
dc.subjectbiblioteki klasztornepl_PL
dc.subjectrecenzjapl_PL
dc.titleBiblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność […] – recenzjapl_PL
dc.title.alternativeBiblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność. Red. ks. Henryk Olszar, Bogumiła Warząchowska. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2009, 184 ss. „Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 47” ISBN 978-83-7030- 665-6, ISSN 1643-0131pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reviewpl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bajor_Biblioteki_koscielne_i_klasztorne-recenzja.pdf874,11 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons