Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22823
Title: Krajowy Kongres Kultury Książki (Katowice, 24-26 października 2012 r.)
Authors: Bajor, Agnieszka
Keywords: Krajowy Kongres Kultury Książki; sprawozdania; kultura książki
Issue Date: 2012
Citation: "Przegląd Biblioteczny", 2012, z. 4, s. 567-572
Abstract: W 2012 r. mija 90 lat od chwili założenia Biblioteki Śląskiej w Katowicach (nazwę tę nadano książnicy dopiero w 1952 r.). Została ona powołana do życia jako Biblioteka Sejmu Śląskiego, a już w 1924 r. zmieniła profil – biblioteka urzędowa została przekształcona w ogólną, gromadzącą dzieła z różnych dziedzin, ze szczególnym uwzględnieniem silesiaków. Dziś instytucja ta pełni funkcję wojewódzkiej biblioteki publicznej o statusie naukowym. Prowadzone są w niej badania o charakterze regionalnym (np. w Instytucie Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej), szeroka akcja popularyzacji książki i czytelnictwa (Dyskusyjny Klub Książki, Katowickie Prezentacje Biblioteczne, Literackie Fanaberie), publikuje się materiały (m.in. „Bibliografia Śląska”, „Guliwer”) czy digitalizuje zasoby, udostępniane w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej oraz Śląskiej Internetowej Bibliotece Zbiorów Zabytkowych. W jubileuszowym roku w Bibliotece Śląskiej zaprezentowano kilka ekspozycji, upamiętniających dzieje i współczesne oblicze książnicy, jak „Najcenniejsze. Ze zbiorów Biblioteki Śląskiej” oraz „90-lecie Biblioteki Śląskiej”; a ponadto w Domu Oświatowym – fotografie z cyklicznych inicjatyw: „Śląski Wawrzyn Literacki 2011”, „Uroda Polszczyzny” i „Zaczytany Śląsk”. Zwieńczeniem obchodów był natomiast – zorganizowany wspólnie z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Krajowy Kongres Kultury Książki, którego dwa pierwsze dni wypełniły sesje naukowe ukazujące współczesne pola badawcze bibliologii i informatologii. Prelegenci reprezentowali różne działy dyscypliny, toteż w wyniku zespołowej pracy reprezentantów wielu polskich uczelni prowadzących kierunkowe studia informacji naukowej i bibliotekoznawstwa powstała swoista synteza nauk o książce, bibliotece i informacji. Także widownię zapełnili pracownicy naukowi, bibliotekarze i studenci [...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22823
ISSN: 0033-202X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bajor_Krajowy_Kongres_Kultury_Ksiazki.pdf698,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons