Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22828
Title: "Tworzenie Narodowego Zasobu Bibliotecznego" : konferencja naukowa (Warszawa, 12 października 2017 r.)
Authors: Gołda, Agnieszka
Keywords: Narodowy Zasób Biblioteczny; sprawozdania
Issue Date: 2017
Citation: "Przegląd Biblioteczny", 2017, z. 4, s. 545-549
Abstract: Po cyklu konferencji, związanych z ideą narodowego zasobu bibliotecznego, zorganizowanych przez Centralną Bibliotekę Wojskową, wspomaganą niejednokrotnie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ogólnokrajowe spotkanie poświęcone temu właśnie problemowi przygotowała Biblioteka Narodowa w Warszawie. Okazją do konferencji stało się umieszczenie w bibliotece cyfrowej Polona dwumilionowego obiektu2. Jest nim seria zdjęć urny z prochami rękopisów i starodruków z gmachu Biblioteki Ordynacji Krasińskich. Dokumenty zostały spalone przez Niemców tuż po powstaniu warszawskim, w październiku 1944 r. Obraz tego symbolicznego „egzemplarza” wprowadził uczestników konferencji w tematykę ochrony polskiego dziedzictwa kultury, nauki i sztuki [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22828
ISSN: 0033-202X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golda_Tworzenie_Narodowego_Zasobu_Bibliotecznego.pdf839,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons