Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2283
Tytuł: Podstawowe cechy współczesnej ideologii socjaldemokratycznej w Polsce
Autor: Tyrała, Marek
Słowa kluczowe: socjaldemokracja w Polsce; partie lewicowe w Polsce
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Barański, M. Tyrała (red.), “Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : wybrane problemy” (s. 27-47). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article aims to provide description of characteristic features of contemporary socialdemocraticideology in Poland. It analyzes main issues – germane to the general functioning ofPolish political scene – that concern this ideology directly, as well as the challenges it faces inPoland. Left‑wingparties’ agenda that in 2011 parliamentary elections managed to win a seat inthe Sejm (SLD, and Ruch Palikota) is the basic criterion in the analysis. The main purpose thuslies in providing answers to a research question, namely, what are the chances and methods ofrebuilding ideological credo by socialdemocratic parties in Poland?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2283
ISBN: 9788380121133
9788380121126
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tyrala_Podstawowe_cechy_wspolczesnej_ideologii_socjaldemokratycznej_w_Polsce.pdf559,07 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons