Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22831
Title: "Ochrona i bezpieczeństwo zasobów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych, galerii i innych instytucji kultury i nauki – dawniej i dziś" : konferencja studenckodoktorancka kół naukowych bibliotekoznawców (Katowice, 5 grudnia 2017 r.)
Authors: Kycler, Maria
Warząchowska, Bogumiła
Keywords: XI Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych Bibliotekoznawców; sprawozdania
Issue Date: 2018
Citation: "Przegląd Biblioteczny", 2018, z. 1, s. 104-107
Abstract: XI Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych Bibliotekoznawców odbyła się w dniu 5 grudnia 2017 r. w Katowicach. Spotkanie prowadziła i wszystkie sesje moderowała Agnieszka Bangrowska z Zakładu Bibliotekoznawstwa IBiIN UŚ. Dla sprawnego przebiegu obrad program konferencji podzielono na cztery bloki tematyczne [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22831
ISSN: 0033-202X
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Warzachowska_Ochrona_i_bezpieczenstwo_zasobow.pdf842,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons