Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22847
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBajor, Agnieszka-
dc.date.accessioned2022-03-16T12:38:56Z-
dc.date.available2022-03-16T12:38:56Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citation"Przegląd Biblioteczny", 2012, z. 4, s. 582-585pl_PL
dc.identifier.issn0033-202X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/22847-
dc.description.abstractW 2011 r., w serii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Nauka, Dydaktyka, Praktyka” ukazała się praca Agnieszki Łakomy Polska książka na obczyźnie. Niemcy Zachodnie (1945-1950), będąca pokłosiem kilkuletnich badań i kwerend biblioteczno-archiwalnych. Autorka podjęła ważny i trudny, ze względu na skąpo zachowane źródła badawcze, temat, dokumentując dokonania Polaków, którzy po zakończeniu działań wojennych pozostali na terenie Niemiec (głównie przymusowi robotnicy, więźniowie obozów koncentracyjnych i jenieckich, dzieci wywiezione do niemieckich rodzin – w sumie 1 708 tys. – 1 900 tys. osób). Rozprawa została poświęcona problematyce istotnej z punktu widzenia historiografii ruchu wydawniczego, księgarskiego i bibliotecznego, a dotychczas nieopracowanej. Nie brakuje natomiast omówień tej działalności na przełomie XIX i XX w. czy też po 1989 r. Autorka przebadała niestety niekompletną polską prasę emigracyjną ukazującą się na terenie Niemiec, bibliografie rejestrujące piśmiennictwo okresu powojennego, katalogi wydawnicze i księgarskie oraz zachowane wydawnictwa emigracyjne. Skonfrontowała dane z piśmiennictwem odnalezionym w bibliotekach: Związku Polaków w Niemczech w Bochum, parafii polskiej w Hanowerze, Gabinetu Książki i Prasy Polskiej w Niemczech w PIN – Instytucie Śląskim w Opolu. Wartościowe dane pochodziły ponadto z archiwów (polskich, niemieckich i nowojorskiego), w których spenetrowano dokumentację wydawnictw, księgarń, bibliotek i innych instytucji – ale trzeba zaznaczyć, że wiele tego typu źródeł uległo całkowitemu zniszczeniu [...].pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectAgnieszka Łakomypl_PL
dc.subjectrecenzjapl_PL
dc.titleAgnieszka Łakomy: Polska książka na obczyźnie. Niemcy Zachodnie (1945-1950) (…) – recenzjapl_PL
dc.title.alternativeAgnieszka Łakomy: Polska książka na obczyźnie. Niemcy Zachodnie (1945-1950). Warszawa: Wydaw. SBP; Uniwersytet Śląski, 2011. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 129). ISBN 978-83-61464-81-5.pl_PL
dc.title.alternativePolska książka na obczyźnie : Niemcy Zachodnie 1945-1950 : recenzjapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reviewpl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bajor_Polska_książka_na_obczyznie.pdf714,11 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons