Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2299
Tytuł: Trudne dzieciństwo dziecka zdolnego
Autor: Dyrda, Beata
Słowa kluczowe: gifted and talented children; difficulties; developmental barriers
Data wydania: 2010
Źródło: Chowanna, 2010, t. 1, s. 109-117
Abstrakt: In the article the author tried to characterises the hard childhood of gifted pupils. It could seems that in spite of exceptional gifts and abilities it is impossible to talk about hard childhood or any difficulties in the pupil’s development. However the experiences of gifted, their parents observations and lots of research lead to the conclusion that in the life of gifted and talented children we can find lots of inhibitors which disturb their correct growth.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2299
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dyrda_Trudne_dziecinstwo_dziecka_zdolnego.pdf486,47 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons