Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2301
Tytuł: Prawna ochrona wartości dziecka i dzieciństwa
Autor: Nowak, Anna
Słowa kluczowe: child; rule of children’s good; legal protection; child rights
Data wydania: 2010
Źródło: Chowanna, 2010, t. 1, s. 119-126
Abstrakt: The analysis presented in the paper are focused at the problems of legal protection of the children and child values. There is presented the juvenile’s status in the civil and family law as well as there is indicated the rule of children’s good as a superior idea, which should be respected by adults during examination the law cases related to the children. There are analyzed the possibilities of the children’s good protection by the court’s interference to the custody by using different law means. There is also presented a reference to the Polish Constitution and it’s legal regulations related to the children and childhood protection.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2301
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nowak_Prawna_ochrona_wartosci_dziecka_i_dziecinstwa.pdf522,55 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons