Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2311
Tytuł: Zespół wirtualny jako przykład rozwiązania innowacyjnego i narzędzia do tworzenia innowacji
Autor: Hilarowicz, Agata
Pollak, Anita
Słowa kluczowe: innovation; virtual team; effectiveness of virtual team
Data wydania: 2010
Źródło: Chowanna, 2010, t. 2, s. 163-175
Abstrakt: There are a lot of questions concerning virtual team being at one hand an innovation result and on the other hand a tool for its creation. The aim of the paper is to outline the problem of virtual team in the context of effectiveness. The paper is especially focused on organizational and psychological aspects that facilitate or disturb achieving the level of effectiveness and simultaneously make the innovation dynamism.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2311
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Hilarowicz_Zespol_wirtualny_jako_przyklad_rozwiazania_innowacyjnego.pdf501,09 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons