Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2312
Tytuł: Stanowisko Heinricha Rickerta wobec teorii odbicia
Autor: Kubalica, Tomasz
Słowa kluczowe: Heinrich Rickert; teoria odbicia; theory of reflection
Data wydania: 2009
Źródło: "Folia Philosophica" T. 27 (2009), s. 51-66
Abstrakt: The aim of the paper is to discuss primarily the epistemological theory of reflection (Abbildtheorie) as seen by Heinrich Rickert, the main representative of Neo-Kantianism Baden School. The most important arguments put forward by Rickert against taking the cognition as a reflection of the reality are being analysed. Rickert’s standpoint turns out to be moderate. He argues against the transcendental theory of reflection, but does not reject the idea of reflection as a model of cognition and takes the immanent theory of reflection as relatively justified. The paper contains also a discussion of the standpoint of another representative of Baden School, Emil Lask, who has rejected the theory of reflection in favour of the after-image theory (Nachbildtheorie).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2312
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kubalica_Stanowisko_Heinricha_Rickerta_wobec_teorii_odbicia.pdf245,74 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons