Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2315
Tytuł: "Nosce te ipsum" : w 40-lecie pracy dydaktycznej i naukowej Profesora Józefa Sieronia
Autor: Aleksandrowicz, Tadeusz
Słowa kluczowe: University of Silesia in Katowice; Department of Classics; Jubilee of Professor Józef Sieroń
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Scripta Classica, Vol. 7 (2010), s. 9-13
Abstrakt: Department of Classics at the University of Silesia in Katowice was formed in 1991. The founder and the first head of the Department was Professor Stefan Zabłocki — a specialist in Neo‑Latin, who entrusted the task of creating the foundations of Hellenic studies to Professor Józef Sieroń — classical philologist and philosopher, who was formerly affiliated with the Medical University of Silesia in Katowice. 2010 is the year of 40th Jubilee of Professor Józef Sieroń’s work as a teacher and as a scholar.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2315
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Aleksandrowicz_Nosce_te_ipsum_W_40_lecie_pracy_dydaktycznej_i_naukowej_Profesora_Jozefa_Sieronia.pdf573,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons