Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23155
Title: Włodzimierz Łętek (1914-1986) : nauczyciel, działacz oświatowy i związkowy ziemi śląskiej
Authors: Czarnecki, Kazimierz
Kowolik, Piotr
Keywords: Włodzimierz Łętek; nauczyciel; działacz oświatowy; Śląsk
Issue Date: 1999
Citation: Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Vol. 4, (1999), s. 117-118
Abstract: Włodzimierz Łętek, syn Michała i Heleny Wadas urodził się 19 października 1914 r. w Lubczy koła Jasła, w rodzinie robotniczej. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Pilźnie. Już od dzieciństwa interesował się przyrodą. Po ukończeniu pierwszego stopnia edukacji zaliczył kurs Państwowej Szkoły Rolniczej, a w 1932 r. został przyjęty do II Państwowego Gimnazjum w Tarnowie do klasy 5 na kierunek matematyczno-przyrodniczy. Od tej pory mieszkał na stancji w Tarnowie zarabiając korepetycjami na utrzymanie (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23155
ISSN: 1507-6563
2391-8020
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czarnecki_Wlodzimierz_Letek.pdf180,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons