Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2323
Tytuł: Rozumienie emocji a kształtowanie kompetencji interpersonalnych : praca w formie ekspresyjnych działań biblioterapeutycznych
Autor: Bautsz-Sontag, Anna
Słowa kluczowe: educational relation; personal education expressive bibliotherapeutic activities; understanding the matter of emotion; co-feeling
Data wydania: 2011
Źródło: Chowanna, 2011, t. 1, s. 245-263
Abstrakt: This artickle show one point of researches which was done experimental method, in which authoress checked if is it a influence expressive biblioterapheutic actions for understanding the crux of emotions by children in school age. Assuming that educational — therapeutic relation is a relation of two persons which are stand in situation of uncovering their own faces — their own I, authoress draws quality of this relations, settle them in expressive biblioterapheutic actions. Uncovering the face takes place (is performing) by more and more deeply knowing yourself and the Other. Selected result of the researches is showing that deeply knowing yourself because of better understanding the crux of emotions, especially because of perfecting this kind of knowledge and experience in understanding emotion name “compassion”, translate into improvement in society relation, it has then assessment of change not only in intrapersonality areas, but also in interpersonality areas.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2323
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bautsz_Sontag_Rozumienie_emocji_a_ksztaltowanie_kompetencji_interpersonalnych.pdf795,46 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons