Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2325
Tytuł: W poszukiwaniu sensu bycia rodzicem, czyli o duchowym zrodzeniu na drodze autokreacji do rodzicielstwa adopcyjnego
Autor: Wąsiński, Arkadiusz
Słowa kluczowe: autocreation; transgression; transcendence; adoptive parenthood; marriage; infertility; identity; adoption; meaning of life; internal transformation
Data wydania: 2011
Źródło: Chowanna, 2011, t. 1, s. 315-329
Abstrakt: The author of the article undertakes considerations focusing on three main issues: experiencing infertility as the source of personal and marital identity crisis, the meaning of opening transgressions as the factors that trigger the process of autocreation, and finally the “spiritual birth” of a parent through personal autocreation into adoptive parenthood. The article presents the process of internal transformation of married couples as creative work on themselves while looking for the meaning and sense of infertility, parenthood and adoption. There is also the analysis of the relationship between their transgressive and transcendental activity, which manifests itself in craving for the value that adoption is, and autocreation understood as consciously designed longing to put the craving in practice.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2325
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wasinski_W_poszukiwaniu_sensu_bycia_rodzicem.pdf774,06 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons