Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2326
Tytuł: Transitiveness of Passive Forms in Homer Based on the First Book of the Iliad
Autor: Wilanowski, Andrzej
Słowa kluczowe: Homer; Iliad; ransitive; passive; language
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Scripta Classica, Vol. 7 (2010), s.15-41
Abstrakt: The deliberations presented in the article are the attempt to bring closer and verify the views on the transitiveness, to point some difficulties and make some suggestions about possible classifications. The general aim, however, is to analyse specific examples, i.e. the passive forms that occur in the first book of the Iliad. It seems that the presented method of analysing the text may give a chance for new interpretation, increase the preciseness and eliminate the burden of the traditional notions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2326
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wilanowski_Transitiveness_of_Passive_Forms_in_Homer.pdf658,93 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons