Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2327
Tytuł: Problem Lebenswelt w świetle późnej filozofii Merleau-Ponty'ego
Autor: Wesołowska, Agnieszka
Słowa kluczowe: Lebenswelt; świat przeżywany; Maurice Merleau-Ponty
Data wydania: 2009
Źródło: "Folia Philosophica" T. 27 (2009), s. 129-151
Abstrakt: In this paper I focus on the Merleau-Ponty’s conception of Lebenswelt. Derived from Husserl this conception appears to be the core problem of Merleau-Ponty’s late philosophy, especially in his The visible and the invisible. Here I focus on the problem of the correlation of Lebenswelt and existence. While dealing with the idea of Lebenswelt Merleau-Ponty works out the categories of his philosophy, such as the conception of body taken as chiasm or the potentiality of diversity, and the vertical perspective of being in the world. All these issues, as seen in The visible and invisible, are connected with the conception of Lebenswelt. In the paper the originality of Merleau-Ponty’s philosophy is pointed out. In his attempts for trying to consolidate the world in its inseparable unity with the existence, he reveals the source character of man’s relation with Lebenswelt that is with the world in which both body and speech take part.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2327
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wesolowska_Problem_Lebenswelt_w_swietle_poznej_filozofii_Mauricea_Merleau_Pontyego.pdf303,04 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons