Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2331
Tytuł: Nieformalne metody badania rozumowań
Autor: Wieczorek, Krzysztof A.
Słowa kluczowe: logika nieformalna; informal logic; logika formalna; formal logic; reasoning; rozumowanie
Data wydania: 2009
Źródło: "Folia Philosophica" T. 27 (2009), s. 153-175
Abstrakt: The aim of the paper is to point that the reasonings may be tested with the methods different from those proposed by formal logic. Scholars involved in the late the XXth-century current of “informal logic” refuse to make the logical entailment of the conclusion from the given premises of the only criteria of the correctness of the reasoning. Instead of this, they propose to take into consideration some other characteristics of reasonings, which traditional logic treats as unimportant or elusive.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2331
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wieczorek_Nieformalne_metody_badania_rozumowan.pdf288,17 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons