Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23331
Title: Wprowadzenie
Authors: Szczurek-Boruta, Alina
Suchodolska, Jolanta
Keywords: edukacja; edukacja międzykulturowa; pedagogika; wielokulturowość
Issue Date: 2022
Citation: "Edukacja Międzykulturowa" Nr 1 (2022), s. 11-17
Abstract: Wprowadzenie do numeru pierwszego z roku 2022 czasopisma Edukacja Międzykulturowa. "Zawartość studiów i esejów w niniejszym tomie – z tej racji, iż Autorami są przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, m.in. socjologii, antropologii, pedagogiki, w tym różnych jej subdyscyplin, jak również praktyki edukacyjnej – wskazuje na „gorące” kategorie i pola, które są bądź mogą i powinny stać się przedmiotem refleksji edukacji międzykulturowej." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23331
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczurek-Boruta_Wprowadzenie.pdf370,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons