Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2341
Tytuł: Dystans społeczny wobec osób z upośledzeniem umysłowym jako czynnik determinujący ich marginalizację
Autor: Gajdzica, Zenon
Słowa kluczowe: social distance; mental retardation/intellectual disability; marginalization
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 1, s. 83-92
Abstrakt: The text presents the research into social distance towards people with mental retardation in two environments: the multicultural and monocultural ones. The presentation of studies has been preceeded by a brief introduction on social concepts of disability, with particular regard for intellectual impairment and the description of distancing in the multicultural environment.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2341
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gajdzica_Dystans_spoleczny_wobec_osob_z_uposledzeniem_umyslowym.pdf499,16 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons