Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2343
Tytuł: Uwarunkowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w otwartym rynku pracy
Autor: Fajfer-Kruczek, Ilona
Słowa kluczowe: intellectual disability; employment and professional; mobilization; marginalization; social exclusion
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 1, s. 93-107
Abstrakt: Persons with disabilities are included in the group against the risk of marginalization and social exclusion in different spheres of social life. In this paper, was made references to the specific participation of people with intellectual disabilities in the labor market and the legal basis of vocational and social welfare in Poland. The attempt was taken to clarify the difficult access to the profession, or the lack of labor market participation of people with intellectual disabilities in the context of social exclusion and marginalization.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2343
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Fajfer_Kruczek_Uwarunkowania_uczestnictwa_osob_niepelnosprawnych_intelektualnie.pdf596,47 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons