Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23497
Title: Egzemplaryczny przykład recepcji soborowego "Dekretu o Ekumenizmie Unitatis redintegratio" na Śląsku Cieszyńskim
Authors: Budniak, Józef
Keywords: Kościół rzymskokatolicki; Kościół luterański; Śląsk Cieszyński; egzemplaryczny; ekumenizm; Dekret o ekumenizmie; recepcja
Issue Date: 2020
Citation: "Rocznik Teologiczny ChAT" T. 3 (2020), s. 941-963
Abstract: Śląsk Cieszyński położony jest na styku narodów, kultur i od kilku wieków – religii. W tym regionie znalazła swoje miejsce najliczniejsza dziś w Polsce społeczność luteran. Tu od XVI stulecia rozwija się ruch ekumeniczny jako konieczna, nieunikniona konsekwencja współistnienia Kościołów – rzymskokatolickiego i luterańskiego. Dekret o ekumenizmie prezentuje katolickie zasady ekumenizmu, które wskazują na trzy drogi wytyczające kierunek do pełnej wspólnoty w Kościele Chrystusa. Są to ekumenizm duchowy, naukowy, praktyczny. W tych obszarach dokonuje się systematyczna recepcja soborowego „Dekretu o Ekumenizmie”. Z tego też powodu Śląsk Cieszyński jest dziś egzemplarycznym przykładem recepcji „Dekretu o Ekumenizmie Unitatis redintegratio”, który dla chrześcijan w tym regionie stanowi Credo Kościoła Chrystusowego na rzecz ekumenizmu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23497
DOI: 10.36124/rt.2020.39
ISSN: 0239-2550
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budniak_Egzemplaryczny_przyklad_recepcji_soborowego_Dekretu_o_Ekumenizmie_Unitatis_redintegratio.pdf524,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons