Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2351
Tytuł: Arnobio un seguente di Cicerone
Autor: Kucz, Anna
Słowa kluczowe: Arnobius; Adversus Nationes; Cicero; classical tradition; Latin literature
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Scripta Classica, Vol. 8 (2011), s. 49-54
Abstrakt: Arnobius in his critical approach refers frequently to the works of the ancient authors both the Greeks and Romans. Thus, in his Adversus Nationes, there are so many quotes from Latin and Greek literature. Cicero apparently wielded tremendous impression on Arnobius’ style of writing. The third book of apology by Arnobius abounds with passages taken from Cicero’s De natura deorum.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2351
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kucz_Arnobio_un_seguente_di_Cicerone.pdf550,12 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons