Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23563
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJuroszek, Weronika-
dc.date.accessioned2022-06-28T12:26:19Z-
dc.date.available2022-06-28T12:26:19Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationKwartalnik Naukowy Fides et Ratio, T. 13, nr 1 (2013), s. 143-155pl_PL
dc.identifier.issn2082-7067-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/23563-
dc.description.abstractOjciec jest pierwszym i jednym z najważniejszych mężczyzn w życiu córki. Stanowi dla niej wzór mężczyzny. Wzór ten pomaga córce w kształtowaniu wizerunku męskiego w rodzinie i poza nią (Sosnowski, 2009, s. 211). E. Fromm (2006) podkreśla, że miłość ojcowska jest wymagająca. Wymagania stawiane dziecku dotyczą odpowiedzialności, posłuszeństwa, dyscypliny, niezależności, zdolności do kierowania własnym życiem (tamże, s. 51-54). Warto poddać analizie, na ile wymagania ojca dotyczą procesu realizacji przez dziecko zadań rozwojowych, w tym - wyboru współmałżonka. Według R. Huvighursta zadanie rozwojowe pojawia się w pewnym okresie życia jednostki (dzieciństwie, adolescencji, dorosłości) i wynika z jej potrzeb (somatycznych i psychicznych) oraz wymogów społeczeństwa (Tyszkowa, 1993, s. 952). W ramach teorii Huvighursta podkreśla się, że wybór współmałżonka jest również zadaniem rozwojowym, dlatego jego niewypełnienie u większości osób skutkuje brakiem poczucia szczęścia i niespełnieniem (tamże, s. 952) (Fragment tekstu).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectojciecpl_PL
dc.subjectmałżeństwopl_PL
dc.subjectSigrid Undsetpl_PL
dc.subjectteśćpl_PL
dc.subjectzięćpl_PL
dc.titleMęskość zięcia w percepcji teścia : na podstawie książki "Krystyna córka Lavransa" S. Undsetpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Juroszek_Meskosc_ziecia.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons