Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23590
Title: Relacje syna z ojcem a decyzja o małżeństwie
Authors: Juroszek, Weronika
Keywords: relacje syn-ojciec; małżeństwo
Issue Date: 2014
Citation: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, T. 19, nr 3 (2014), s. 157-164
Abstract: W wielu teoriach rozwoju psychicznego człowieka podkreśla się fakt, że zawarcie małżeństwa i związany z tym wybór współmałżonka jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu jednostki. W teorii zadań rozwojowych Roberta Havighursta wybór ten traktowany jest jako zadanie, wyzwanie, któremu należy sprostać (Havighurst 1956). Wywiązanie się z zadania rozwojowego przynosi szczęście, zaś brak realizacji prowadzi do zniechęcenia, apatii, depresji. W eriksonowskiej teorii rozwoju psychospołecznego osiągnięcie zdolności do miłości (której nie towarzyszy utrata własnej tożsamości) w związku romantycznym traktowane jest jako problem (kryzys), będący głównym wyzwaniem na etapie wczesnej dorosłości (Erikson 1985). W koncepcji cyklu życia rodzinnego autorstwa Evelyn Duvall wybór współmałżonka i założenie rodziny jest pierwszym etapem zapoczątkowującym cykl życia rodzinnego (Duvall 1971). Każda z tych teorii traktuje więc założenie rodziny jako wyzwanie, z którym większość ludzi wkraczających w dorosłe życie musi się zmierzyć (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23590
ISSN: 2082-7067
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Juroszek_Relacje_syna_z_ojcem.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons