Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23682
Title: Oddział Śląski (1975)
Authors: Urbisz, Alina
Rostański, Adam
Keywords: Oddział Śląski; Polskie Towarzystwo Botaniczne; historia Oddziału Śląskiego
Issue Date: 2022
Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Botaniczne
Citation: A. Mostowska, A. Rostański, A. Mikuła (red.), "Polskie Towarzystwo Botaniczne : w setną rocznicę powstania (1922-2022)" (S. 358-373). Warszawa : Polskie Towarzystwo Botaniczne
Abstract: W dniu 1 października 1968 roku w Hali Parkowej w Katowicach odbyła się uroczysta inauguracja I roku akademickiego w Alma Mater Silesiensis. Pięć lat później (1973 r.) na „młodym” jeszcze Uniwersytecie Śląskim utworzono trzy nowe Wydziały, m.in. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. To z inicjatywy pracowników naukowych tego właśnie Wydziału, 5 listopada 1975 roku powołano do życia Oddział Śląski PTB, którego siedziba trwale i niezmiennie związana jest z Katowicami i Uniwersytetem Śląskim. W 45-letniej historii Oddziału Śląskiego największą aktywnością pod względem naukowym i organizacyjnym wykazali się m.in. profesorowie: Beata Babczyńska-Sendek, Stanisław Cabała, Florian Celiński, Zygmunt Hejnowicz, Krzysztof Jędrzejko, Tadeusz Kimsa, Henryk Klama, Ewa Kurczyńska. Jolanta Małuszyńska, Tadeusz Przybylski, Adam Rostański, Krzysztof Rostański, Andrzej Sendek, Adam Stebel, Barbara Tokarska-Guzik, Stanisław Wika, przyczyniając się tym samym do jego rozkwitu, jak również rozwoju całego Towarzystwa Botanicznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23682
DOI: 10.5586/978-83-963503-1-2_10-14
ISBN: 978-83-954123-9-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urbisz_Rostanski_oddzial_slaski_1975.pdf6,22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons