Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2372
Tytuł: Edukacja i pedagogika w społeczeństwie wiedzy - wybrane zagadnienia
Autor: Kojs, Wojciech
Słowa kluczowe: knowledge society; schooling needs; praxeological‑pedagogical model of education; personalized knowledge
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 2, s. 21-37
Abstrakt: The article presents a selected number of relations occurring between the schooling needs of knowledge society and the system of education as well as between education and pedagogy. A praxeological‑pedagogical model for communicative and educational activities is used as a tool in the analysis of the selected issues. The model indicates, among others, possibilities and conditions of acquiring and generating personalized knowledge, perceiving and experiencing values, shaping attitudes, competences and wisdom as the upper values in the global and endangered world.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2372
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kojs_Edukacja_i_pedagogika_w_spoleczenstwie_wiedzy.pdf544,34 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons