Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2375
Tytuł: Młodzież gimnazjalna z terenów wiejskich a używki - diagnoza i wnioski dla profilaktyki szkolnej
Autor: Waligóra-Huk, Anna
Słowa kluczowe: alcohol; drugs; afterburners; youth; preventive practices
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 2, s. 109-124
Abstrakt: This article concerns the issue of using, and general contacts, youth from rural areas of Silesia with stimulants, particularly alcohol, afterburners and drugs. The article presents the results of diagnostic tests its own, as well as requests for educational and preventive practices. The results show how the impact of the implemented strategy are insufficient.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2375
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Waligora_Huk_Mlodziez_gimnazjalna_z_terenow_wiejskich_a_uzywki.pdf542,56 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons