Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2382
Tytuł: Umiejętności matematyczne dzieci sześcioletnich
Autor: Kawiak, Ewelina
Słowa kluczowe: abilities of mathematical; maturity of school
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 2, s. 215-224
Abstrakt: This article it concerns question of maturity of school six‑years old children in their ranges of mathematical abilities. In practice checked efficiency of method Children’s mathematics authorship E. Gruszczyk‑Kolczyńska. It research influence this method for abilities of mathematical six‑years old children.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2382
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kawiak_Umiejetnosci_matematyczne_dzieci_szescioletnich.pdf490,43 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons