Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2391
Tytuł: Nec sidera pacem semper habent Gigantomachy as modus interpretandi of Reality in Claudian’s Poetry
Autor: Krawczyk, Anna
Słowa kluczowe: Claudian; Panegyrics; Gigantomachy; myth; politics; alegoresis
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Scripta Classica, Vol. 8 (2011), s. 55-65
Abstrakt: The article is devoted to the presentation of topos of gigantomachy in the light of political allusions that can be found in Claudian’s Panegyrics. In parts: III Cons. Hon. 158—162, IV Cons. Hon. 527—538 and VI Cons. Hon. 184—192 the rhetor used the motif of fights of gods with the Giants in the context of praising Stilicho’s leadership skills (III Cons. Hon.), Honorius’s shooting abilities (IV Cons. Hon.), and also as a form of Alaric’s criticism (VI Cons. Hon.). The common ground of all statements in which the author used the concept of unification of the myth and history is the presentation of contrast between the barbarian wildness and political ideology of the empire
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2391
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Krawczyk_Nec_sidera_pacem_semper_habent.pdf569,71 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons