Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2394
Title: Człowiek w refleksji społecznej Tomasza Manna
Authors: Turoń-Kowalska, Agnieszka
Keywords: Tomasz Mann; literatura niemiecka
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2009, T. 4-5, s. 58-94
Abstract: T. Mann zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie czyha na naród niemiecki, który pozwoli się porwać otępiałym myślom i czerpać z tego korzyści, które mogą im przypaść w udziale. Z wielkim oburzeniem autor Doktora Faustusa przyjmował, iż jego rodacy, czołowi intelektualiści, nie zaprotestowali jak jeden mąż przeciwko hańbie narodu niemieckiego. Jak pisał w liście do Waltera von Molo dnia 7 września 1945 roku: Tak, Niemcy stały mi się przez wszystkie te lata bardzo obce.To jest musi Pan przyznać kraj budzący lęk. Przyznaję, że lękam się niemieckich ruin kamiennych i ludzkich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2394
ISSN: 1895-3492
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turon_Czlowiek_w_refleksji_spolecznej_Tomasza_Manna.pdf372,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons