Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2394
Tytuł: Człowiek w refleksji społecznej Tomasza Manna
Autor: Turoń, Agnieszka
Słowa kluczowe: Tomasz Mann; literatura niemiecka
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2009, T. 4-5, s. 58-94
Abstrakt: T. Mann zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie czyha na naród niemiecki, który pozwoli się porwać otępiałym myślom i czerpać z tego korzyści, które mogą im przypaść w udziale. Z wielkim oburzeniem autor Doktora Faustusa przyjmował, iż jego rodacy, czołowi intelektualiści, nie zaprotestowali jak jeden mąż przeciwko hańbie narodu niemieckiego. Jak pisał w liście do Waltera von Molo dnia 7 września 1945 roku: Tak, Niemcy stały mi się przez wszystkie te lata bardzo obce.To jest musi Pan przyznać kraj budzący lęk. Przyznaję, że lękam się niemieckich ruin kamiennych i ludzkich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2394
ISSN: 1895-3492
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Turon_Czlowiek_w_refleksji_spolecznej_Tomasza_Manna.pdf372,19 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons