Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2395
Tytuł: Thaddaeus Zieliński in the eyes of a a modern hellenist
Autor: Kucharski, Jan
Słowa kluczowe: Thaddaeus Zieliński; Greek; tragedy; comedy; anti-Judaism
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Scripta Classica, Vol. 8 (2011), s. 99-110
Abstrakt: The paper is an attempt to assess — in an avowedly subjective manner — the significance of the work of Thaddaeus Zieliński, the most eminent Polish classicist, for the present-day studies of ancient Greek literature and culture. Taking into account the immense impact of much of Zieliński’s contributions, and their unageing influence over many classical studies topics (Greek comedy, tragedy, Homer), the discussion touches also the more controversial issues related to the works of this great scholar.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2395
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kucharski_Thaddaeus_Zielinski_in_he_Eyes_of_a_Modern_Hellenist.pdf606,27 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons