Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/240
Tytuł: Identification of iron-bearing minerals in basalts and pillow lavas of the Kaczawa Mountains using 57Fe Mössbauer spectroscopy
Autor: Malczewski, Dariusz
Jeleń, Martyna
Żaba, Jerzy
Ruebenbauer, Krzysztof
Dziurowicz, Maria
Błachowski, Artur
Słowa kluczowe: Basalts; Kaczawa Mountains; Mössbauer spectroscopy; Pillow lavas
Data wydania: 2017
Źródło: Nukleonika, (2017), Vol. 62, Iss. 2, s. 145-148
Abstrakt: The Kaczawa Mountains along with the Kaczawa foothill comprise a complicated geological unit that is called the Kaczawa metamorphic (Sudetes, SW Poland). The aim of our work was to identify the iron-bearing minerals in samples of basalts and pillow lavas from the Kaczawa metamorphic using 57Fe Mössbauer spectroscopy. Based on the preliminary results, the Fe3+/Fe2+ ratio in the samples was determined.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/240
DOI: 10.1515/nuka-2017-0021
ISSN: 0029-5922
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNoZ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malczewski_Identification_of_iron-bearing_minerals_in_basalts_and_pillow_lavas.pdf441,64 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons