Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2407
Tytuł: Percepcja słuchowa u dzieci w wieku przedszkolnym - raport z badań
Autor: Polewczyk, Irena
Słowa kluczowe: auditory perception; children in preschool
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 2, s. 361-370
Abstrakt: Purpose of the article is to present the phenomenon of perception in general understanding and detailed discussion of the phenomenon of auditory perception. Article presents the results of research on auditory perception in preschool children in various age groups and presents conclusions useful for the education of children in kindergarten.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2407
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Polewczyk_Percepcja_sluchowa_u_dzieci_w_wieku_przedszkolnym.pdf493,91 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons