Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2409
Tytuł: Tabloidyzacja na peryferiach Doksa i stygmat prowincji
Autor: Dziadzia, Bogusław
Słowa kluczowe: local media; media peripherality; tabloidization
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.),"Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 3, Tożsamość dziennikarza" (S. 71-87). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The main idea lying behind text formation concerning dimensions of tabloidization on the outskirts was a belief in a different quality and specificity of the local media regarding the norms and rules the media of the so called main trend are subject to. Hence, the topics had to cover both the issues concerning the process of reading what “province” and “periphery” are, and how to include the issues concerning journalist attitudes within the scope of a local communication. The last motive is particularly important when we focus on the role of journalist work when it comes to creating a social capital. This one, though, constitutes to a large extent a social capital. The last part of the text contains opinions of local journalists where they express their remarks concerning the processes intensifying the media affective economy, accentuating the lack of homogeneity, but also conditions of a relative resistance of the local media to tabloidization.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2409
ISBN: 9788322622131
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dziadzia_Tabloidyzacja_na_peryferiach_Doksa_i_stygmat_prowincji.pdf544,06 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons