Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2414
Tytuł: Problemy edukacyjne seniorów z Górnego Śląska na tle poczucia sensu życia w społeczeństwie wiedzy
Autor: Kempa, Grażyna
Słowa kluczowe: senior; Upper Silesia; educational problems; sense of live; knowledge‑based society
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 2, s. 415-428
Abstrakt: The main issue raised in this article is the problems of elderly persons from Upper Silesia. The author presents them in the context of the meaning of life of seniors in the knowledge‑based society. Then, she analyses and evaluates it in the light of the output of gerontology and psychology of an adult. The results of her empirical research suggest the need for education of people in the middle age to prepare them for old age. Then, according to Grażyna Kempa, the next generation of seniors will be aware of their own needs in live actively engaged in education.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2414
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kempa_Problemy_edukacyjne_seniorow_z_Gornego_Slaska.pdf536,93 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons