Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2419
Tytuł: Jedność w różnorodności?! (Wprowadzenie)
Autor: Spendel, Zbigniew
Słowa kluczowe: diversity of psychology; methodological rules; ethical principles; XXXIV Scientific Convention of Polish Psychological Society
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. spec., s. 5-14
Abstrakt: Contemporary psychology is unquestionably divided into numerous subdisciplines, orientations and schools. This situation generates an urgent need for a dialog between representatives of various conceptions of practicing the psychology as a science and as a social praxis. But first of all it should be emphasized that there is a very important common area for such a dialog and mutual understanding. Namely there are the abidance by methodological rules and the respect for ethical principles. In this volume of “Chowanna” several the most prominent Polish psychologists, inspired by discussions carried on during the XXXIV Scientific Convention of Polish Psychological Society, which took its place in Katowice on the September of 2011, present their own views and opinions upon the main challenges for the contemporary psychology and the best forms of their undertaking.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2419
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Spendel_Jednosc_w_roznorodnosci.pdf490,55 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons